чужди езици

Представяме ви  НАЙ-ГОЛЕМИЯ ГЛАСОВ КАТАЛОГ В БЪЛГАРИЯ ! В чуждоезиковата секция ще  откриете  “native” гласове на най-популярните световни езици, както и всички балкански и източно европейски. Ако имате нужда от помощ или консултация при избора, просто се свържете с нас. Каталогът се допълва постоянно. В момента в базата са налични следните езици: английски | немски | френски | руски | испански | италиaнски | португалски | гръцки | румънски | македонски | сръбски | турски | полски | унгарски | хърватски | словенски | чешки | словашки | босненски | албански | украинскимолдовски.

 


english

       
E_British_02-Female[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/jenny.mp3″] E_British_01-Female[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/E_British_01 Female.mp3″] E_British_07-Female[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/E_British_07 Female.mp3″] E_British_31-Female[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/E_British_31 Female.mp3″] E_British_19-Male[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/E_British_19 Male.mp3″]
E_American_26-Female[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/E_American_26 Female.mp3″] E_American_04-Female[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/E_American_04 Female.mp3″] E_American_33-Male[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/E_American_33 Male.mp3″] E_American_32-Male[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/E_American_32 Male.mp3″] E_British_07-Male[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/E_British_07 Male.mp3″]
E_American_30-Female[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/E_American_30 Female.mp3″]        
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/yordan zhechev.mp3″]  [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/nasko srebrev.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/alex_english.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/stanislav%20dimitrov_english.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/vladislav%20dunev_english.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/nikolai nikolov english.mp3″]  [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/nedialko_english.mp3″]  [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/nikolai nikolov_english.mp3″]  [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/stoian cvetkov_english.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/neli.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/jeko_english.mp3″]  [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/vera_english.mp3″]  [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/raina.mp3″]  [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/daniel_en.mp3″]   
C_English_01-Female[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/Jessie_Besy.mp3″]  C_English_02-Female[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/Marianne_Besy.mp3″]  C_English_03[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/Elise_Besy.mp3″] C_English_01-Male[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/John_Steel_Besy.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/Terry.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/C_english_03-Male.mp3″]  [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/martin_british_niki.mp3″]  [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/jeko_english.mp3″]     
         

german

       
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/German_01 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/German_02 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/German_04 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/German_01 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/German_10 Female.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/German_11 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/German_05 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/German_06 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/German_07 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/German_08 Male.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/German_09 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/German_12 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/German_14 Male.mp3″] D_German_01-Female[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/jana%20german.mp3″]  
         

french

       
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/French_01 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/French_02 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/French_03 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/French_04 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/French_05 Female.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/French_06 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/French_07 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/French BE_01 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/French BE_02 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/French CA_04 Male.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/French BE_03 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/French BE_04 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/French CA_01 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/French CA_02 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/French CA_03 Male.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/angel french.mp3″]        
         

russian

       
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Russian_01 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Russian_02 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Russian_03 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Russian_04 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Russian_07 Male.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Russian_09 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Russian_10 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Russian_11 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Russian_05 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Russian_06 Female.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Russian_08 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/mashkin.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/angel russian.mp3″]    
         

spanish

       
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish_01 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish_02 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/sergio%20davila_spain.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish_05 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish_08 Male.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish_09 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish_12 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish_01 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish_03 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish_04 Female.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish_06 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish_07 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish_11 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish CO_01 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish CO_04 Male.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish CO_02 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish CO_03 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish MX_01 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish MX_06 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish MX_03 Male.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish MX_04 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish MX_05 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Spanish MX_10 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/vera_spanish.mp3″]  
         

italian

       
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Italian_01 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Italian_02 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Italian_03 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Italian_04 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Italian_12 Male.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Italian_05 Boy.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Italian_06 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Italian_07 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Italian_08 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Italian_09 Female.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Italian_10 Female.mp3″]  [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Italian_11 Female.mp3″]      
       

portuguese

       
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Portuguese_01 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Portuguese_05 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Portuguese_06 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Portuguese_07 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Portuguese_08 Male.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Portuguese_10 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Portuguese_12 Male.mp3″]  [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Portuguese_13 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Portuguese_14 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Portuguese_02 Female.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Portuguese_03 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Portuguese_04 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Portuguese_10 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Portuguese_11 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/daniel_pt.mp3″] 
       
 

greek

       
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Greek_02 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Greek_03 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Greek_04 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Greek_07 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Greek_01 Female.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Greek_05 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Greek_06 Female.mp3″]      
       

romanian

       
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Romanian_01 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Romanian_02 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Romanian_05 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Romanian_08 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Romanian_09 Male.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Romanian_03 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Romanian_04 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Romanian_06 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Romanian_07 Female.mp3″] V_Romanian_01-Female[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/ekaterina%20raleva.mp3″]
         
 

macedonian

       
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Macedonian_01 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Macedonian_02 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Macedonian_03 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Macedonian_04 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Macedonian_03 Female.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Macedonian_04 Female.mp3″]        
         

serbian

       
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Serbian_01 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Serbian_02 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Serbian_03 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Serbian_08 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Serbian_04 Female.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Serbian_05 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Serbian_06 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Serbian_07 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/vera_serbian.mp3″]  
         
 

turkish

       
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Turkish_01 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Turkish_02 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Turkish_08 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Turkish_09 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Turkish_03 Female.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Turkish_04 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Turkish_05 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Turkish_06 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Turkish_07 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Turkish_10 Female.mp3″]
         

polish

       
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Polish_01 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Polish_02 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Polish_03 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Polish_09 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Polish_10 Female.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Polish_04 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Polish_05 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Polish_06 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Polish_07 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Polish_08 Male.mp3″]
         

hungarian

       
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Hungarian_01 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Hungarian_02 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Hungarian_03 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Hungarian_04 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Hungarian_05 Male.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Hungarian_06 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Hungarian_07 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Hungarian_11 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Hungarian_08 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Hungarian_09 Female.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Hungarian_10 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Hungarian_12 Female.mp3″]      
         
 

croatian

       
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Croatian_01 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Croatian_02 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Croatian_03 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Croatian_04 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Croatian_08 Male.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Croatian_09 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Croatian_05 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Croatian_07 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Croatian_08 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Croatian_10 Female.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Croatian_11 Girl.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Croatian_06 Female.mp3″]      
         
 

slovenian

       
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovenian_01 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovenian_02 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovenian_03 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovenian_04 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovenian_05 Male.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovenian_07 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovenian_09 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovenian_10 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovenian_12 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovenian_06 Female.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovenian_08 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovenian_20 Girl.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovenian_21 Girl.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovenian_22 Boy.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovenian_23 Boy.mp3″]
         

czech

       
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Czech_03 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Czech_04 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Czech_01 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Czech_02 Female.mp3″]  
         

slovakian

       
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovakian_01 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovakian_06 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovakian_07 Male.mp3″]  [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovakian_08 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovakian_09 Male.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovakian_02 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovakian_03 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovakian_03 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovakian_04 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovakian_05 Female.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovakian_10 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Slovakian_12 Female.mp3″]      
         

bosnean

[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Bosnian_01 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Bosnian_02 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Bosnian_03 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Bosnian_04 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Bosnian_05 Male.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Bosnian_03 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Bosnian_05 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Bosnian_07 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Bosnian_08 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Bosnian_09 Female.mp3″]

albanian

[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Albanian_01 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Albanian_02 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Albanian_03 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Albanian_04 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Albanian_05 Male.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Albanian_06 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Albanian_07 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Albanian_08 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Albanian_09 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Albanian_10 Female.mp3″]

ukrainian

[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Ukrainian_01 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Ukrainian_06 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Ukrainian_07 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Ukrainian_08 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Ukrainian_09 Male.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Ukrainian_10 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Ukrainian_11 Male.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Ukrainian_01 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Ukrainian_02 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Ukrainian_03 Female.mp3″]
[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Ukrainian_04 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Ukrainian_05 Female.mp3″] [sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/native/Ukrainian_12 Female.mp3″]

moldovian

V_Moldovian_01-Male[sc_embed_player fileurl=”http://www.brambar.com/katalog/artur%20muslean.mp3″]        
         
         

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search